MU SÀI GÒN SS6 | AlphaTest: 2/6 | Open Beta: 4/6
Exp: 300x - Drop: 20% › GHRS Theo TOP 1 - AUTO Reset Ingame
SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA


  • Sự kiện Truyền Nhân Goblin từ 04/06 đến 11/06
  • Sự kiện Top Auto Lục địa

Like page để theo dõi tin tức từ mới nhất từ BQT MU nhé anh em

Popup